Thorium Consult

Edukacije

PODRUČJA USAVRŠAVANJA:

 1. UPRAVLJANJE I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA
  • Motivacija i nagrađivanje
  • Upravljanje radnim učinkom
  • Upravljanje ljudskim potencijalima
  • Timski rad
  • Obrazovanje/stručno usavršavanje
  • Selekcija
  • Vještine vođenja intervjua
 2. VODSTVO I UPRAVLJANJE
  • Donošenje odluka
  • Stilovi rukovođenja
  • Situacijsko rukovodstvo
  • Delegiranje
  • Vještine rukovođenja za top management/Vještine rukovođenja za mlade managere
  • Strateško planiranje
  • Upravljanje ciljevima
  • Timski rad
 3. OSOBNI RAZVOJ
  • Komunikacijske vještine (verbalna/neverbalna, interna komunikacija, pisana i poslovna komunikacija, davanje povratne informacije)
  • Coaching
  • Javni nastup
  • Osobni utjecaj i umrežavanje
  • Moral i etika
  • Pregovaračke vještine
  • Prezentacijske vještine
  • Upravljanje projektima
  • Upravljanje konfliktima
  • Upravljanje stresom
  • Učinkovito vođenje sastanaka
  • Upravljanje promjenama
  • Upravljanje vremenom
  • Upravljanje krizom
  Većina ovih tema se prvenstveno odnosi na managere no mogu biti potrebne i onima koji to nisu.
 4. ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
  • Organizacijska klima i kultura
  • Kreiranje vizije, misije i strategije
  • Dizajniranje organizacije