Thorium Consult

Savjetovanje

1. Prijava na natječaje za bespovratne potpore:

a. Nacionalne potpore i poticaji
b. Potpore iz fondova  EU

2. Poslovno savjetovanje i upravljanje financijama

a. Analiza financijskih izvještaja : račun dobiti i gubitka, bilanca, novčani tijek
b. Postavljanje dijagnoze pomoću temeljnih financijskih pokazatelja
    (pokazatelji finaciranja, likvidnosti, solventnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti)
c. Restrukturiranje bilance (dugotrajna,kratkotrajna imovina, dugoročni,kratkoročni izvori)
d. Sanacija financijske neravnoteže u bilanci pomoću izvora financiranja
e. Dogovori i pregovori sa bankama, reprogramiranje financijskih obveza
f.  Restrukturiranje i sanacija računa dobiti i gubitka
g. Analiza financijskog stanja poduzeća
h. Sanacija insolventnosti (povećanje novčanih primitaka, smanjenje novčanih izdataka)
i.  Optimiranje poslovnih procesa
j.  Upravljanje operativnom i financijskom polugom
k. Definiranje mjera za restrukturiranje i sanaciju (odvajanje dijela poduzeća od cjeline, prodaja poduzeća,..)
l.  Porezni i Financijski due dilligence
m. Procjena društva ( NPV, EBITDA sa multiplom, free CF,..)
n.  M&A procesi (pripajanje, kupnja poduzeća)
o. Priprema cjelokupne dokumentacije tj. elaborata za ulazak FGS-ova (fondovi gospodarske solidarnosti)

3. Poslovno planiranje

a. Izrada plana financijskog i organizacijskog restrukturiranja
b. Izrada studije izvedivosti
c. Izrada poslovnog plana

4. Strateški razvoj poslovanja

a. Planiranje budućeg smjera i razvoja poslovanja zasnovanog na realnim ciljevima te procjena jaza između sadašnjeg stanja i buduće željene/poželjne pozicije
b. Istraživanje unutarnjih i vanjskih prilika koje djeluju na poslovanje
c. Upravljanje i vođenje tvrtke
d. Unutarnja organizacija i komuniciranje

5. Ekonomika poduzeća (malog i srednjeg poduzetništva)

a. Savjetovanje vezano uz samo operativno poslovanje poduzeća, opg-a, obrta itd.