Thorium Consult

Objavljen je natječaj za provedbu 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivost korisnika:

mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 2.000 € do 7.999 €, organizacijskih oblika:

 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 3. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Prihvatljive aktivnosti:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 1. Ugovora o EU
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Visina potpore:

Potpora po korisniku iznosi 15.000 €.

Razdoblje provedbe projekta:

 1. provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu korisnik mora započeti u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.
 2. provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu mora biti realizirana u razdoblju od najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mj.
 3. nakon konačne isplate i pet (5) godina iza nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u obvezi je ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva za koji je ostvario potporu, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika i baviti se poljoprivrednom proizvodnjomn najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate iz ovog tipa operacije. 

Rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu:

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati. 

Podnošenje zahtjeva za isplatu:

Zahtjev za isplatu podnosi se u dvije rate u razdoblju od najviše 36 mjeseci nakon sklapanja Ugovora o financiranju, osim u slučaju iz poglavlja 12. točka 2 Natječaja, kako slijedi:

 • isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju
 • isplate druge/konačne rate nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu

IZVOR: APPRRR