Thorium Consult

E-impuls

Prihvatljivi prijavitelji su: malo i srednje poduzetništvo; obrtnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganje u materijalnu imovinu;
- ulaganje u nematerijalnu imovinu;
- savjetodavne usluge neophodne za ulaganje.

Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

  • C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
  • F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;
  • J Informacije i komunikacije;
  • M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

Iznos sufinanciranja: 
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 kuna, dok najviša vrijednost potpora ne može prijeći prag od 300.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja: 
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi: 
za malo poduzeće 65%, 
za mikro poduzeće 85%.

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu isključivo preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine.

Rok za dostavu projektnih prijava je 30. rujna 2016. godine.

 


IZVOR: EUROPSKI-FONDOVI

 

Cilj poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim sredstvima u svrhu jačanja konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su: malo i srednje poduzetništvo; obrtnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganje u materijalnu imovinu;
- ulaganje u nematerijalnu imovinu;
- savjetodavne usluge neophodne za ulaganje.

Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

  • C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
  • F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;
  • J Informacije i komunikacije;
  • M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

Iznos sufinanciranja: 
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000,00 kuna, dok najviša vrijednost potpora ne može prijeći prag od 300.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja: 
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi: 
za malo poduzeće 65%, 
za mikro poduzeće 85%.

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu isključivo preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine.

Rok za dostavu projektnih prijava je 30. rujna 2016. godine.