Thorium Consult

Europski strukturni i investicijski fondovi

Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP-ovima, vezanih uz nedostatnu primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu  informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

6.3

Svrha natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području. 

6.4

Objavljen je natječaj za provedbu Podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti" - provedba tipa operacije 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima".

ulja

Objavljen je natječaj za provedbu operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" - objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" - objekti za proizvodnju ulja.

vinograd

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Narodnim novinama broj 45/18 objavila je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

Stranica 1 od 53